Tiiveysmittaus

Blowerdoor – Tiiveysmittauslaitteisto

Ilmatiiveys

Rakennustyön teknisen laadun todentamisessa on tiiveysmittaus  merkittävässä osassa, kun arvioidaan kiinteistön energiatehokkuutta.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) edellyttää; Uudisrakennuksien energiaselvityslaskelmissa käytetään  RakMk D5 taulukkoarvoa 4. Laskelmissa voidaan käyttää myös pienempää ilmanvuoto lukua, jolloin energiatehokkuusluku tulee yleensä paremmaksi. Tämä edellyttää rakennuksen käyttöönotto vaiheessa rakennuksen ilmatiiveyden mittaamista ja dokumentointia.

Tiiveysmittaukset suoritetaan ja tulokset tulkitaan standardin SFS-EN 13829 mukaan. Laadun varmistukseen käytetään RT-10974 ohjeistusta.

Mittaustutkimukset suoritetaan;

Flir b50- lämpökamera (S/N: 399002916) / tarvittaessa