Salkku

SmartFinn-salkku sisältää virtalähteen, paikat 16:lle anturille, GSM-antennin tiedonvälitystä varten sekä SiMAP-controllerin, joka vastaanottaa langattomien anturien radioteitse lähettämät mittaustiedot. Se myös välittää mittatiedot edelleen GPRS-modeemiyhteyden kautta palvelimelle tulosten tallennusta ja analysointia varten.

Yksi salkku voi vastaanottaa ja edelleen välittää mittaustiedot jopa 64:ltä anturilta. Salkkuun valitaan anturityypit tarjolla olevasta anturivalikoimasta mittaustarpeen mukaisesti. Antureita on myös helppo lisätä jälkeenpäin tarpeen mukaan. Anturit on hyvä säilyttää salkussa niille varatuissa paikoissa silloin, kun mittaus ei ole käynnissä.

Yleistä antureista

Antureiden mittaus-/lähetysväli on aseteltavissa 1 sekunnin portain välillä 60...65 000 sekuntia. Anturipariston laskennallinen käyttöika on jopa 10 vuotta 10 minuutin mittaus-/lähetysaikavälillä. CO2-anturin tehonkulutus on merkittävästi suurempi, jolloin patterin käyttöikä on lyhyempi. Anturit tallentavat mittadatan myös omaan muistiinsa 8 viikon ajan 10 minuutin mittausaikavälillä. Mittadata on luettavissa langattomasti PC:lle.