Säätökeskus

lämmityksen säätöjärjestelmä on suljetun piirin säätö, joka mittaa huoneistojen lämpötiloja.

Lämmityksen säätö seuraa muutoksia ja ohjaa patteriverkostoon menevää lämmintä vettä huoneistojen lämpötilojen keskiarvon mukaan. Tavoitteena on pysyä mahdollisimman lähellä kiinteistölle asetettua tavoitearvoa. Tavoitearvo voidaan asettaa joko paikallisesti tai etänä.

Porraskäytävään asennetun lämmityksen säätöjärjestelmän reititin välittää langattoman mitta-anturiverkon tiedot säätimelle.

Huoneistoihin asennetaan langaton lämpötila-anturi (tarvittaessa lämpötila/kosteusanturi), joka välittää mittatietoa reaaliaikaisesti radioteitse säätimelle.