Reaaliaikaiset energiamittaukset ja älykkäät kuormanohjaukset parantavat energiatehokkuutta

Sähkönlaadun seuranta
- Loisteho
- Harmoniset yliaallot

Kysyntäjousto
- Kuormanohjausten optimointi
- Tehopiikkien hallinta
- Edullisempien sähkönhintojen hyödyntäminen

Hajautuvan tuotantokapasiteetin hallinta ja ohjaus
-
Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen
- Virtuaaliset tuotantolaitokset (VPP)