Lämmönjakohuone

  • käyttövesipiiri ja lämmityspiirit
  • vapaasti muokattavat säätökäyrät
  • kesäsulkutoiminto
  • yöaikatoiminto
  • energialaskelma
  • hälytykset
  • tilanteen mukaan ohjelmoitava