Kerros- ja rivitalojen energiakatselmus

Asuinkerros- ja rivitalojen energiakatselmukset

Asuinkerrostalojen energiakatselmusmalli on tehty kerrostalojen energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen. Mallia voidaan käyttää myös esimerkiksi rivitalojen katselmoinnissa.Energiankäyttötietojen ja rakennuksen energiankulutusjakauman perusteella määritellään kannattavat energiansäästötoimenpiteet.

Asuinkerrostalojen energiakatselmus raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan LVIS-järjestelmien toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpide-ehdotukset perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.

Uutena asiana malliin on otettu mukaan asuinrakennusten energiansäästötoimenpiteen CO2-vaikutusten laskenta.