Ilmanvaihtokone

  • 3-porras kone (lämmön talteenotto, lämmitys ja jäähdytys)
  • 2-porras kone (lämmön talteenotto ja lämmitys)
  • aikasäätöohjelma
  • säätö paineen tai huoneilman hiilidioksidin mukaan
  • hälytykset
  • tilanteen mukaan ohjelmoitava