Kiinteistökatselmus

Kiinteistön energiakatselmus soveltuu taloteknisiltä järjestelmiltään tavanomaisen liike- ja palvelurakennuksen energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen. Sitä voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennuksen (kuten sairaalan, suuren liikekeskuksen tai uimahallin) katselmusmenetelmänä.

Energiankäyttötietojen ja rakennuksen perusteellisen läpikäynnin perusteella selvitetään energian tarpeeton kulutus ja määritellään kannattavat energiansäästötoimenpiteet.

Kiinteistön energiankatselmus raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan LVIS-järjestelmien toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpiteet perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.

  • 5 000 rm3 - 10 000 rm3 Kiinteistön energiakatsastus tai Kiinteistön energiakatselmus
  • yli 10 000 rm3 Kiinteistön energiakatselmus